Suojaetäisyydet

Nämä ohjeet kuuluvat Suomen rakentamismääräyskokoelmaan, josta on määrätty sisäasiainministeriön päätöksellä (867/75).

3.1.2 Yleistä suojaetäisyyksistä

Tulisijan suojaetäisyys syttyväaineiseen rakenteeseen tai materiaaliin riippuu tulisijan ja sen osan luokasta. Tulisijan luokka määräytyy sen pintalämpötilan mukaan. Jos samassa tulisijassa on eri luokkiin kuuluvia osia, sovelletaan kuhunkin osaan sen luokan mukaisia suojaetäisyyksiä.

Tulisijan päällä ei saa kuivata vaatteita. Vaatteiden kuivatusetäisyydet ovat samat kuin tulisijan suojaetäisyydet. Tulisijan suojaetäisyyden määrityksessä on periaatteena se, ettei tulisijan läheisyydessä olevan syttyvän materiaalin pintalämpötila saa nousta tulisijan normaalikäytössä yli +80º C. Tämä on käytännössä pienin mahdollinen syttymislämpötila, muun muassa pöly alkaa tällöin kärytä. Muratun tulisijan suojaetäisyydet on ilmoitettu kohdissa (3.1.3-3.1.5).

Tehdasvalmisteisen tulisijan suojaetäisyydet on erikseen määrätty. Ne on esitetty tulisijaan kiinnitetyssä kilvessä.

3.1.3 Suuluukullisen tulisijan suojaetäisyydet

3.1.3.1 Suojaetäisyys tulisijan eteen ja sivulle

Tulisijojen luokitus ja suojaetäisyydet sekä esimerkkejä eri luokkiin kuuluvista tulisijoista ja niiden osista on esitetty seuraavassa taulukossa.

TULISIJOJEN LUOKITUS JA SUOJAETÄISYYDET

Tulisijan tai sen osan luokka Vaaka suunn. Ylöspäin Alaspäin Esimerkkejä tähän luokkaan kuuluvista rakennusosista
Lämminpintainen
< 80°C
50 1) 150
 • 110 mm:n muuraus, joka ei rajoitu liekkeihin.
 • eristämättömät nuohousluukut, jotka sijaitsevat sellaisessa paikassa, etteivät liekit voi niihin yltää (esim. tulipesän alapuolella olevat tuhkaluukut).
Kuumapintainen
80°C – 140°C
150 250 50
 • 110 mm:n muuraus tulipesää rajaamassa.
 • 55 mm:n muuraus, joka ei rajoitu liekkeihin.
 • Uunien ja takkojen laet.
 • Pienet lieskalevylliset suuluukut ( leveys alle 300 mm ).
 • Leivinuunien suuluukut. – Nuohousluukut, jotka on eristetty vähintään 30 mm paksulla mineraalivillalla tai vastaavasti eristävällä rakennustarvikkeella ja joihin liekit voivat joskus yltää (esim. leivinuunin yläosan luukut).
Polttavapintainen
140°C – 350°C
500 2) 600 4) 250
 • Valurautaiset liesitasot.
 • suuluukut yleensä.
 • eristämättömät nuohousluukut, jotka sijaitsevat sellaisessa paikassa, että liekit voivat niihin yltää.
 • (siirrettävät sähkölämmittimet)
 • (halogeenivalaisimet)
Hehkuvapintainen
350°C – 600°C
1000 2) 1200 3) 1000 2)
 • Kiukaiden metalliset liitinhormit.
 • Kaikki sellaiset tulisijan osat, jotka kuumenevat punahehkuisiksi.

1) Tulisijan erillinen muurattu kuori katsotaan kuuluvaksi suojaetäisyyteen. Syttyväaineisen rakennusosan ja kuoren väliin on kuitenkin jätettävä 5 – 15 mm:n liikuntasauma.
2) Suojaetäisyyttä voidaan pienentää 50 % yksinkertaista ja 75 % kaksinkertaista kevyttä suojausta käyttäen.
3) Suojaetäisyyttä voidaan pienentää 25 % yksinkertaista ja 50 % kaksinkertaista kevyttä suojausta käyttäen.
4) Valurautaisten liesitasojen suojaetäisyys on 1000 mm.

3.1.3.2 Kevyt suojaus

Yksinkertainen kevyt suojaus voidaan tehdä vähintään 7 mm:n paksuisesta syttymättömästä kuituvahvisteisesta sementtilevystä (esim. Kiuas-luja), 7 mm:n paksuisesta kalsiumsilikaattilevystä (esim. Promatek), tai 7 mm:n paksuisesta vuorivillalevystä (esim. Ahlström), taikka vähintään 1 mm:n paksuisesta galvanoidusta pellistä, jonka kiinnityspisteet ovat 40-50 cm:n välein.

Kaksinkertainen kevyt suojaus voidaan tehdä kahdesta edellä mainitusta levystä tai pellistä.

Levyt kiinnitetään taustaansa ja tarpeen mukaan toisiinsa esimerkiksi ruuveilla. Suojattavan pinnan ja levyn sekä levyjen väliin jätetään vähintään 30 mm:n tuuletusrako esimerkiksi putkiholkkeja välitukina käyttäen. Suojuksen reunan tulee olla irti katosta ja lattiasta ilmankierron varmistamiseksi.

55 mm:n muuraus, joka on reunoiltaan avonainen ja suojattavasta pinnasta vähintään 30 mm:n etäisyydellä, vastaa yksinkertaista kevyttä suojusta. Suojattavasta pinnasta vastaavasti 120 mm:n etäisyydellä oleva muuraus vastaa kaksinkertaista kevyttä suojausta.

Suuluukuttomien tulisijojen, kuten avotakkojen, suojaetäisyys tulipesän edessä oleviin palava-aineisiin rakennusosiin on 1500 mm. Etäisyys mitataan tulipesän perältä ja/tai pohjalta.

Edellä esitettyjä suojaetäisyyksiä ei sovelleta tulipesien edessä olevaan palava-aineiseen lattiaan. Lattia suojataan metallilevyllä, joka tiiviisti liittyy lattiaan ja tulisijaan tai palava-aineinen lattiapäällyste korvataan palamattomalla.

Suuluukullisten tulipesien edessä suojattava alue ulotetaan vähintään 100 mm luukun molemmille sivuille sekä vähintään 400 mm sen eteen.

Avoimien tulisijojen kohdalla suojattava alue ulotetaan vähintään 150 mm suuaukon sivuille ja 750 mm sen eteen tulipesän etureunasta mitattuna. Mikäli tulipesän syvyys on vähintään 750 mm tai tulipesän reunassa on vähintään 50 mm korkea vierintäeste, suojattavan alueen mitaksi tulipesän edessä riittää 600 mm.

Polttoaineen säilyttäminen tulisijan läheisyydessä

 • Tulisijan läheisyydessä säilytettävälle polttoaineelle tarkoitettu tila sijoitetaan siten, ettei palovaaraa aiheudu. Polttoainetilaa ei sijoiteta tulisijan päälle.
 • Polttoainetilan sijaitessa suuluukuttoman tulisijan sivulla, erottava muuraus on vähintään 170 mm, kun tila on avoin ja tuulettuva, sekä vähintään 230 mm, kun tila on suljettavissa.
 • Polttoainetilan sijaitessa suuluukuttoman tulisijan alla, erottava muuraus on vähintään 110 mm, kun tila on avoin ja tuulettuva ja vähintään 170 mm, kun tila on suljettavissa.
 • Suuluukullisissa tulisijoissa erottava muuraus on 40 mm edellä mainittuja mittoja paksumpi.
 • Muurauksen paksuus mitataan polttoainetilan sisäpinnasta tulipesän tai lähimmän poskikanavan pintaan.