Kattiloiden puhdistus

kattilan puhdistus

Kattilan tulipinnoille kertyvä noki toimii lämmöneristeenä, joka estää tehokkaasti lämmön siirtymistä kattilan kiertoon.

Savukaasujen lämpötilan nousu ja savukaasuhäviöiden kasvu nokikerroksen kasvaessa

1.5 mm

80 °C astetta

5.5 %

1.2 mm

65 °C astetta

4.0 %

0.8 mm

45 °C astetta

3.0 %

0.4 mm

20 °C astetta

1.5 %

Nokikerroksen paksuus

Lämpötilan nousu

Savukaasuhäviöiden kasvu